Hướng Dẫn Tải iOS Chứng Chỉ Tin Cậy

Lưu Ý :

- Khuyến khích đăng ký sử dụng IOS VIP để chơi Game được ổn định nhất

- Sử dụng mạng ổn định để tải

- Sau khi tải xong chọn làm như sau:

Cài Đặt > Cài Đặt Chung > Thiết Bị > Tin Cậy Ứng Dụng

Link iOS Cao Cấp

© 2022 - Được Thực Hiện Bởi BQT Võ Lâm Phượng Hoàng

http://volamphuonghoang.net